ŞİRKET PROFİLİ

Firmamız 1984 yılında kurulmuş olup, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır. Üretim kapasitemiz 10.000 ton/yıl düzeyindedir. 0,2 kg ile 1 ton arasındaki dökümlerin sfero ve dökme demir üretimi yapılabilmektedir. Bütün prosesler, Avrupa ve uluslararası normlara uygundur. Dikey, yatay ve reçineli kum kalıplama proseslerini uygulamaktayız.

 

Alfa, 2003 yılından beri ISO 9001:2008 sertifikasına sahiptir. Müşteri memnuniyeti firmamızın temel prensibidir. Konularında uzman olan elemanlarımız, müşteri beklentilerini tümüyle karşılamak için çaba göstermektedirler. Bu amaçla metot geliştirmek ve yeni prosesleri uygulamak için çalışmaktadırlar.

 

Oldukça donanımlı bir laboratuvara sahip olan firmamızda, gerekli olan kontroller, malzeme kabulü, üretim işlemleri ve teslimat öncesini de kapsayacak şekilde yapılmaktadır.

 

Model, takım ve gerekli ekipmanlar, ilgili teknik resim ve müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Bu hazırlık sırasında, kalıplama kısmı ile gerekli danışmalar yapılarak model ve maça kalıplarının kullanım öncesi kontrolleri ve uygunluğu sağlanmaktadır.

KALİTE POLİTİKASI

Temel kalite politikamız;

• Üstün kalite ve uygun fiyatla üretim yapmak,
• Müşteri memnuniyetini sağlayan güvenilir ve tercih edilir bir firma olmak,
• Firma hedef ve politikalarının tüm çalışanlarca anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak,
• Sürekli iyileşme ve gelişme göstermek,
• Ülkemizde ve Dünya da önde gelen kuruluşlar arasında yer almaktır.